Deklaracja dostępności

Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej cuw.dg.pl

Stan dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF)
 • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany);
 • brak odpowiedniej struktury nagłówków publikacji.

Data sporządzenia deklaracji: 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Chudy, e-mail: mchudy@cuw.dg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 718-04-50 wew. 500 lub 534-971-033. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej prowadzi jedno wejście od Alei J. Piłsudskiego 74. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Zarówno dla gości jak również pracowników przeznaczone jest to samo wejście.
 2. Sekretariat znajduje się na 2 piętrze po prawej stronie od klatki schodowej.
 3. Dla osób na wózkach winda i pomieszczenia biurowe są dostępne w pełnym zakresie.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na każdym piętrze.
 5. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku Centrum Usług Wspólnych i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku Centrum Usług Wspólnych nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W sekretariacie i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy CUW-u. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.