Polityka prywatności

Informacje podstawowe

Administratorem Danych osobowych przetwarzanych na stronach www.cuw.dg.pl jest Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej z siedzibą (41-303) Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa Piłsudskiego 74, zwany dalej „CUW”, reprezentowane przez Dyrektora Annę Gazdowicz.

Kontakt: e-mail: cuw@cuw.dg.pl, tel: 32 718 04 50

CUW wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Łukasza Więckowskiego z którym można się skontaktować poprzez email: odo@cuw.dg.pl, lub telefonicznie: +48 534 971 975

Przetwarzanie danych osobowych

Na stronie internetowej CUW może Pan/Pani skorzystać z formularza kontaktowego, przy którego użyciu należy wpisać imię, nazwisko, adres email, temat, treść wiadomości. Przetwarzamy te dane poprzez bezpośrednie wypełnienie
i wysłanie formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże wymagane dla zachowania sprawności obsługi. 

Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz podjęcia działania zgodnego ze zgłoszonym żądaniem.

 Podstawa prawna przetwarzania danych pozyskanych w ramach serwisu:

 • art. 6 ust. 1 lit. b (RODO) – podjęcie działań na żądanie osoby której dane dotyczą 
 • art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów administratora
 • kontakt z CUW

Przechowywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz ochrony Pani/Pana interesów. 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np. podmioty świadczące usługi informatyczne) lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, sądy) 

Prawa osób których dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne 
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 18 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych – jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 20 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Profilowanie

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych 

Pliki Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony

w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy również, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl/