Dołącz do nas

Dlaczego właśnie CUW?

 • Razem
  z nami

  Zapraszamy do udziału w powstawaniu nowatorskiego projektu. Z nami będziesz miał wpływ na tworzenie nowej jakości obsługi jednostek oświatowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

 • Zachowaj Równowagę
  (Work Life Balance)

  Zapewniamy stabilność zatrudnienia i regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

 • Stawiamy na rozwój
  pracowników

  Oferujemy możliwość udziału w kursach, szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych (branżowych i miękkich). Wspieramy również podnoszenie kwalifikacji poprzez dofinansowanie studiów licencjackich, inżynieryjnych, magisterskich i podyplomowych.

 • Liczy się
  doświadczenie

  Wynagradzamy za zdobyte doświadczenie zawodowe w zależności od posiadanego stażu pracy – (5%-20% – zgodnie z ustawą) – *liczy się m.in.: staż pracy z poprzednich zakładów pracy

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Nagroda roczna „13-ta pensja”)

  Tę nagrodę łatwo zdobyć – wystarczy pracować z nami przez min. 6 m- cy a otrzymasz dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z ustawą.

 • Nagrody
  jubileuszowe

  Po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy uhonorujemy Twój jubileusz od 75%-400% zgodnie z ustawą.

 • ZFŚS i KZP

  Tworzymy fundusz socjalny, co pozwala nam wspierać naszych pracowników w okresach wzmożonych wydatków oraz w trudnych sytuacjach losowych. Wysokość świadczeń zależna jest od Twojej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej. Będziesz miał możliwość korzystania z Kasy Zakładowo – Pożyczkowej.

 • Warunki
  pracy

  Otoczenie, w jakim pracujemy, jest dla nas ważne. Chcemy, aby każdy czuł się komfortowo. Pracujemy w kameralnych pokojach (nie mamy open space’ów).

 • Łatwy onboarding,
  przyjazna atmosfera

  Wdrożymy Cię w merytoryczny zakres prac oraz w specyfikę funkcjonowania w strukturach CUW. Stawiamy na ludzi otwartych, aktywnych, pełnych energii i chęci do rozwoju. Cenimy dobrą współpracę i przyjazną atmosferę

Oferty pracy

  Proces rekrutacji

  • 1

   OGŁOSZENIE

   Gdy znajdziesz interesujące Cię ogłoszenie i spełniasz jego wymagania formalne, złóż dokumenty aplikacyjne poprzez formularz elektronicznej rekrutacji. Wypełnij wymagane dane, dołącz wskazane w ogłoszeniu scany dokumentów i zaznacz określone zgody, oświadczenia i klauzule. W każdym ogłoszeniu określamy do kiedy nabór trwa (z wyłączeniem rekrutacji spontanicznych/otwartych).

  • 2

   SELEKCJA APLIKACJI

   Po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu, w trybie niezwłocznym dokumenty złożone przez kandydatów są analizowane pod kątem spełnienia warunków formalnych oraz niezbędnych i oceniane w tym zakresie przez powołaną do tego celu komisję. Po weryfikacji jest sporządzana lista kandydatów spełniających wymagania formalne, a informacja o ich liczbie i terminie kolejnego etapu naboru jest publikowana na BIP https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/586. Kandydaci przechodzący do kolejnego etapu są informowani przez rekrutera telefonicznie lub mailowo o terminie drugiego etapu.

  • 3

   ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

   Rozmowa kwalifikacyjna jest oparta na sprawdzeniu wiedzy merytorycznej kandydata, zbadaniu zachowania w różnych sytuacjach jak i ocenę umiejętności i cech osobowych określonych w naborze i wymaganych na danym stanowisku pracy. Każdy kandydat otrzymuje dokładnie te same pytania, a komisja każdorazowo ocenia udzielone odpowiedzi.

  • 4

   WYNIKI NABORU

   Po zakończonych naborach komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, którzy przeszli kolejne etapy rekrutacji i w największym stopniu spełniają wymagania dodatkowe. Po sporządzeniu protokołu z przeprowadzonego naboru jest on przedstawiony Dyrektorowi CUW w celu zatrudnienia wybranego kandydata. Decyzję o zatrudnieniu lub odmowie zatrudnienia podejmuje Dyrektor CUW. Niezwłocznie po zakończeniu etapów naboru, informacja o jego wyniku umieszczana jest na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta DG oraz opublikowana na stronie BIP UM przez okres co najmniej 3 miesięcy. Jeśli wszystko poszło dobrze — witamy na pokładzie CUW

  Masz dodatkowe pytania?
  Skontaktuj się z nami!

  Dział Kadr i Płac:
  tel. +48 32 718 04 50 | e-mail: rekrutacja@cuw.dg.pl