Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY I ESTETYKI POMIESZCZEŃ W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ORAZ 56 JEDNOSTKACH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Dokumenty zamówienia znajdują się poniżej.

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia (identyfikator postępowania: ocds-148610-a9b3ad62-9c8d-11ed-94da-6ae0fe5e7159)

Termin składania ofert: 03 luty 2023 godzina 10:00

Uwaga: odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 31.01.2023 r.