Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY I ESTETYKI POMIESZCZEŃ W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ORAZ 57 JEDNOSTKACH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. – ponowne postępowanie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy oraz pozostałe Załączniki znajdują się w plikach poniżej.

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia (identyfikator postępowania: ocds-148610-9d75c999-c476-11ec-b879-9a86e5ac3946)

UWAGA: Zmodyfikowane materiały do postępowania znajdują się poniżej.