Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY I ESTETYKI POMIESZCZEŃ W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ORAZ 57 JEDNOSTKACH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.

Formularz ofertowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy oraz pozostałe Załączniki znajdują się w plikach poniżej.

Poniżej znajdują się następujące dokumenty:

 – Odpowiedzi na pytania oferentów 

– Wykaz artykułów zmodyfikowany w dniu 13.04.2022 r.

– Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

– Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

– Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania