Świadczenie usług medycznych w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami na pracowników oraz innymi osobami świadczącymi pracę w Centrum Usług Wspólnych oraz jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia (identyfikator postępowania: ocds-148610-e0357e56-afa9-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0,) pod linkiem

 

 

Pliki do pobrania