Zaproszenie do składania ofert cenowych na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej

Zaproszenie do składania ofert cenowych, formularz ofertowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy znajdują się w plikach poniżej.