Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu szacowania wartości zamówienia – DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY I ESTETYKI POMIESZCZEŃ W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ORAZ 57 JEDNOSTKACH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Zaproszenie do składania ofert cenowych, formularz oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w plikach poniżej.

 

Przy wysyłaniu formularza ofertowego, prosimy także o przesłanie uzupełnionego wykazu asortymentowego w postaci załączonego arkusza kalkulacyjnego.