Zaproszenie do składania ofert na Wykonanie audytu zużycia i poboru energii elektrycznej w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej wraz z propozycją optymalizacji parametrów

Zaproszenie do składania ofert, formularz ofertowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy znajdują się w plikach poniżej.