Zaproszenie do składania ofert na wynajem samochodu dostawczego na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej

Dokumenty zamówienia znajdują się w plikach poniżej.

Uwaga: załączone zostały odpowiedzi na pytania Oferentów.

Termin składania ofert: 29 marca 2023 r.