Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych dla Centrum Usług Wspólnych oraz 57 jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej – ponowne postępowanie

Zaproszenie do składania ofert, formularz ofertowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy znajdują się w plikach poniżej.

Zawiadomienie o unieważnieniu znajduje się poniżej.