Ogłoszenie o zamówieniu: PONOWNE POSTĘPOWANIE – DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY I ESTETYKI POMIESZCZEŃ W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ORAZ 57 JEDNOSTKACH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. – CZĘŚĆ I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy oraz pozostałe Załączniki znajdują się w plikach poniżej.

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia (identyfikator postępowania: ocds-148610-dd524402-d036-11ec-9ed6-82024ae9c4d2)