Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia – zakup materiałów eksploatacyjnych

Zaproszenie do składania ofert cenowych, formularz oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w plikach poniżej.

 

Przy wysyłaniu formularza ofertowego, prosimy także o przesłanie uzupełnionego wykazu asortymentowego w postaci załączonego arkusza kalkulacyjnego.