Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu szacowania wartości zamówienia – Świadczenie usług medycznych w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatmi na pracowników oraz innymi osobami świadczącymi pracę w Centrum Usług Wspólnych oraz 56 jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w plikach poniżej.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert w celu szacowania – do 13 grudnia 2022 r.