Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu szacowania wartości zamówienia – Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe i antyspyware w ilości 1940 dla 44 jednostek oświatowych od dnia dostarczenia na okres 12 miesięcy wraz z pełną automatyczną subskrypcją aktualizacji baz wirusów i innych zagrożeń w tym okresie

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w plikach poniżej.