Zaproszenie do składania ofert na Awaryjne roboty remontowe w 57 jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej

Zaproszenie do składania ofert, formularz ofertowy oraz projekt umowy znajdują się w plikach poniżej.

Informacja o złożonych ofertach znajduje się poniżej.