Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby pracowników Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej

Dokumenty zamówienia znajdują się poniżej.

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia (identyfikator postępowania: ocds-148610-df4b312e-8c2c-11ed-b4ea-f64d350121d2) pod linkiem

UWAGA: dołączono odpowiedzi na pytania Oferentów i zmodyfikowane materiały.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert do 18 stycznia 2023 r. do godziny 12:00