Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia – Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego na potrzeby pracowników Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej wraz z usługą pomiarów pracowników i doborem rozmiarów odzieży

 Treść zaproszenia oraz formularz zaproszenia i załączniki są dostępne w plikach do pobrania.