Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług medycznych w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatmi na pracowników oraz innymi osobami świadczącymi pracę w Centrum Usług Wspólnych oraz 56 jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej

Dokumenty zamówienia znajdują się poniżej.

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia (identyfikator postępowania: ocds-148610-767443ea-8c1b-11ed-94da-6ae0fe5e7159,) pod linkiem