Ogłoszenie o zamówieniu: ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Formularz ofertowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy oraz pozostałe Załączniki znajdują się w plikach poniżej.

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 18 i 21 marca 2022 r. oraz zmodyfikowane w dniu 18 marca 2022 r. dokumenty znajdują się poniżej.

Informacja o kwocie planowanej na sfinansowanie zamówienia oraz informacja z otwarcia ofert znajdują się poniżej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert znajduje się poniżej.